Generelt


Vores katalog sider indeholder de standardløsninger som i stort omfang kan løse alle gængse behov for kabelføring. Vi udfører ofte skræddersyede løsninger i større projekter og når vores kunder i øvrigt forlanger det. Da vores katalog ville blive for omfangsrigt, hvis vi skulle vise alle skræddersyede løsningsmuligheder, har vi i stedet her på hjemmesiden oprettet et produktområde som slet og ret hedder „Skræddersyede løsninger“. Her præsenterer vi en række tekniske løsninger som viser hvad vi formår at hjælpe med, når vores standard løsninger ikke rækker.

Specielle længder på kabelbakker
Normalt leveres kabelbakker i længder af 3 m. I eksportsammenhæng foretrækker nogle af vores kunder imidlertid at kunne stuve 20 fods containere mere rationelt. Derfor har vi i visse projekter leveret kabelbakker i længder på 5,88 m. De passer lige ind i en 20 fods container. Herudover spares hver anden laskesamling. Da montører ofte lasker 2 længder sammen inden montage, gøres selve montagen også mere rationel. Det kræver selvfølgelig en vis volumen at få sådan en løsning, men ring og snak med Michael. Så finder han på noget.

Specielle længder på kabelstiger
Kabelstiger leveres normalt i 6m længder. I eksportsammenhæng foretrækker nogle kunder at få føringsveje leveret i 20 fods containere. Derfor har vi i visse projekter leveret kabelstiger i længder på 5,88 m. De passer lige ind i en 20 fods container. Det kræver selvfølgelig en vis volumen at få sådan en løsning, men ring og snak med Michael. Så finder han på noget.

Specielle Pendler og konsoller
Vores standardprodukter dækker de fleste behov ved montage af føringsveje. I visse projekter er der behov for specielle pendler og konsoller. Bl.a. i tunnelprojekter opstår behov for ophæng som tilpasses tunnelens form. Send en skitse, så finder vi en løsning.

specielle

specielle

specielle


Formstykker og specialstiger
De fleste føringsveje følger bygningernes udformning: Lige linier og vinkelrette hjørner. Problemer opstår når der monteres i runde konstruktioner som tanke, siloer, tårne m.v. Sådanne opgaver løser vi også gerne. Send en skitse og få et tilbud.


Nedenfor ses en kabelstige KS150mm valset og monteret omkring en 70000m3 råolietank

specielle

Forside


Bagh & Co a/s

Stadionvej 2
3390 Hundested
Denmark
tlf: 47 93 78 45
fax: 47 93 79 43
bagh@bagh.info
Hvordan vi gør hvad vi kan

image