Generelt


Valg af type føringsvej
Hvis ikke det på forhånd er fastlagt i det projekt du arbejder med, skal du vælge overfladebehandling, dimension, og type af kabelveje. Nedenfor har vi et par tips som kan guide dig til det rette valg.


Hvilken type overfladebehandling?
Bagh kabelveje leveres som standard med mulighed for 3 forskellige typer overflade:

stål galvaniseret før fremstilling
stål galvaniseret efter fremstilling
syrefast rustfrit stål.

Prisen øges med krav til korrosionsbeskyttelse. Generelt kan angives følgende prisforskel og anvendelsesområde:

Føringsveje galvaniseret før fremstilling
(Bakke L51, Stige LKS, Konsol KBUL)
Produkter med laveste pris.
Snitfladerne på disse produkter har ringe zinkbelægning, men p.g.a. den katodiske virkning mellem zink- og stålflade, udvikles et beskyttende lag som er tilstrækkeligt overfor moderat korrosionsbelastning. Produkterne er derfor velegnede til ophæng i ikkeopvarmede rum med moderat fugtighed og begrænset forurening af luften.

Føringsveje galvaniseret efter fremstilling
(Bakke G51,Stige KS/KE/KA, Konsol KBU/KBS/CBL/KBL)
100-200% højere pris end produkter galvaniseret før fremstilling.
Materialerne varmgalvaniseres efter fremstilling i henhold til EN ISO 1461, og er derfor tilstrækkeligt beskyttet til at modstå korrosion i fugtige rum, samt udendørs i kystnære områder hvor luften har moderat salt – og forureningsindhold.

Føringsveje i syrefast rustfrit stål
(Bakke SS52,Stige KE/KA, Konsol KBS-SS)
150-500% højere priser end pregalvaniserede produkter.
Anvendes indendørs i korrosive miljøer, samt udendørs på off-shore anlæg, og under andre forhold med høj korrosiv påvirkning.

På den baggrund er det centralt at den rigtige overfladebehandling vælges, hvis en økonomisk optimal installation skal sikres - med den ønskede holdbarhed.

Hvilken dimension kabelføringsveje?
Bredden afhænger dels af mængden af kabler, men også af om kablerne fra starten ønskes separeret via deleskinner i forhold til funktion (høj- lavspænding, tele-, IT, etc.). I visse projekter har rådgiveren på forhånd valgt bredde og sikret at der er den fornødne kapacitet til senere udvidelse. I andre sager, hvor prisen er afgørende, dimensioneres til det erkendte behov. Generelt skal det sikres at kabler kun lægges i et lag, da afkøling ellers vanskeliggøres. Husk ledningsevnen falder med stigende temperatur.
Hvilken type føringsveje? (Kabelbakker, Gitterbakker eller Kabelstiger)
Generelt anvendes kabel- og gitterbakker ved lettere installationer og kabelstiger ved montage af større dimensioner. I øvrigt er valg af type føringsvej også afhængig af vaner, hvis ikke rådgiveren på forhånd har taget valget for dig.

Gitterbakker er at foretrække ved montage i opgaver med mange kotespring og sving, da individuel udformning forholdsvis nemt tilpasses på stedet. Traditionelle kabelbakker er at foretrække i ukomplicerede forløb, hvor pris og robusthed er afgørende. I disse situationer kan kabelstiger dog ofte være et alternativ, da højere belastning kan tillades, hvilket kan give besparelser ved at afstanden mellem ophæng øges.
Afstanden mellem ophæng afgøres i øvrigt af hvor stor nedbøjning som accepteres (Se diagrammerne i katalog).

Hvilken type konsoller?
Konsoller vælges dels i.f.t. ønsket overfladebehandling (se ovenfor), og dels udfra den belastning som er beregnet.

Hvilken type pendler?
Hvilken type pendler afhænger af belastning og ikke mindst af pendlens længde. Bemærk at pendel type LLO er kun dimensioneret for konsollerne CBL/KBL. Generelt anvendes LLO i sammenhæng med CBL/KBL fortrinsvis til bakker, og ELO i sammenhæng med konsoltype KBS ved montage af kabelstiger. ELO boltes også på væg, og anvendes som forlængede konsoller.
Dobbeltsidig montage er kun mulig med pendeltype DLO/DLOS. Disse pendeltyper er uhyre robuste og anvendes ved store belastninger, og når afstanden fra befæstigelse til føringsvej er lang. DLO/DLOS anvendes også ofte som gulvmonteret søjle.

Hvornår anvendes vægskinner?
Vægskinner anvendes rationelt når flere lag af føringsveje monteres under hinanden på samme væg. Desuden kan robuste løsninger etableres i porøse vægge, når føringsveje monteres på vægskinner, da flere befæstigelser kan etableres i væggen, for hvert ophæng.
Herudover finder vægskinner ofte anvendelse som ophæng (”bro”) mellem pendler, hvor standard konsoller ikke kan løse opgaven (f.eks. ved få og vanskelige montagemuligheder for pendler og ophæng.


Forside


Bagh & Co a/s

Stadionvej 2
3390 Hundested
Denmark
tlf: 47 93 78 45
fax: 47 93 79 43
bagh@bagh.info
Hvordan vi gør hvad vi kan

image